HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Voor wie
Werkgever en pensioenfonds
Ondernemingsraden en werknemer
Accountant en belastingadviseur
Advocaat en rechtsbijstand
Directeur-grootaandeelhouder (DGA)Werkgever en pensioenfonds

Voor bedrijfsleven en pensioenfondsen ontwerpen wij moderne, flexibele pensioenregelingen en beoordelen wij de bestaande pensioenregelingen en de onderliggende financieringssystematiek. Zo’n objectieve analyse blijkt in het licht van de actuele ontwikkelingen op pensioengebied geen kwaad te kunnen. Zowel inhoudelijk als financieel.

De pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde waarvan het belang lange tijd onderbelicht is gebleven. Daar is in de afgelopen tijd veel verandering in gekomen, want vooral door de fors gestegen pensioenlasten zijn werkgevers, werknemers én de overheid pensioenbewust geworden. Voor werkgevers is het financiële belang van een pensioenregeling groot maar ongrijpbaar, werknemers realiseren zich dat een goede pensioenregeling niet vanzelfsprekend is en de overheid roert zich met het oog op de naderende vergrijzing.

Beheersbaarheid pensioenlasten

Beheersbaarheid van de pensioenlasten blijkt voor alle partijen een noodzakelijke stap in de gewenste richting.

Wij onderschrijven die noodzaak en bieden een unieke aanpak. Waar nu de aandacht wordt gevestigd op het wijzigen van de pensioenregeling - trajecten die vaak langer dan een jaar duren - realiseren wij beheersbaarheid op geheel eigen wijze.

Premie-audit

Voor ons begint beheersbaarheid bij weten waarvoor je betaalt. Wij hebben hiervoor de premie-audit ontwikkeld, een instrument waarbij wij een controle uitvoeren op de premienota’s van verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen. De premie-audit geeft een helder inzicht in de premienota’s, brengt administratieve problemen aan het licht en helpt bij het stroomlijnen van de uitvoering.

Premieprognose

Het logische vervolg op de premie-audit, is de premieprognose. Hiermee kunnen de pensioenpremies nauwkeurig van te voren worden bepaald, inclusief de gevolgen van salarisaanpassingen. Pensioenlasten worden hiermee uitstekend budgetteerbaar én beheersbaar. De premieprognose is een effectief instrument als het gaat om de invulling van de loonruimte, want de pensioenlasten kunnen objectief inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt.

Wijziging pensioenregeling

Natuurlijk kan het met een premie-audit en premieprognose verkregen kostenbewustzijn de aanleiding zijn om de pensioenregeling te wijzigen. Ook de wens om de pensioenregeling te flexibiliseren of de noodzaak om aan de gewijzigde wetgeving te voldoen, kunnen redenen zijn om uw pensioenregeling aan te passen. Daarbij adviseren wij u graag.

Richtlijn 271 - Pensioen in de jaarrekening

Met de invoering op 1 januari 2005 van Richtlijn 271 Personeelsbeloningen moeten bedrijven het saldo van hun pensioenverplichtingen en -bezittingen volgens vast omschreven methoden in de jaarrekening verantwoorden. Onze actuariële kennis stelt u en uw accountant in staat de hiervoor benodigde gegevens samen te stellen.