HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Voor wie
Werkgever en pensioenfonds
Ondernemingsraden en werknemer
Accountant en belastingadviseur
Advocaat en rechtsbijstand
Directeur-grootaandeelhouder (DGA)Ondernemingsraden en werknemer

Wij organiseren met regelmaat seminars en bijeenkomsten over pensioenactualiteiten voor ondernemingsraden. Uit de grote opkomst blijkt keer op keer dat pensioen een belangrijk onderwerp is als het op de overlegagenda verschijnt.

De praktijk leert dat goed gefundeerd tegenspel door de complexiteit van de problematiek om specifieke kennis vraagt. Het inschakelen van een externe adviseur door de ondernemingsraad ligt dan voor de hand. Wij beoordelen of in de voorgestelde wijzigingen van de pensioenregeling wel voldoende evenwicht bestaat tussen de belangen van de werknemers en de werkgever. En wij adviseren - in begrijpelijke taal! - de ondernemingsraad niet alleen over de gevolgen, maar ook over alternatieven. In het overleg is het juist deze inbreng die op de waardering van alle partijen kan rekenen.

Vele ondernemingsraden, van zowel bedrijven in het MKB als van grote (beursgenoteerde) bedrijven, maken van onze diensten gebruik. Indien u dit wenst, verstrekken wij u graag een overzicht van onze relaties.

Werknemers

Voor werknemers becijferen wij bij ontslagprocedures de pensioen- en inkomensschade die zij oplopen door de beŽindiging van de arbeidsovereenkomst. Niet alleen in opdracht van de werknemer, maar vaak ook door tussenkomst van een advocaat, mediator of via bemiddeling van de rechtsbijstandverzekeraar van de werknemer.

Wij beperken onze dienstverlening niet tot de cijfers alleen, wij geven fiscaal advies over de afwikkeling van een schadevergoeding.

Klik hier voor het aanvragen van een berekening van pensioenschade of inkomensschade.