HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Voor wie
Werkgever en pensioenfonds
Ondernemingsraden en werknemer
Accountant en belastingadviseur
Advocaat en rechtsbijstand
Directeur-grootaandeelhouder (DGA)Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Als directeur-grootaandeelhouder mag u – binnen bepaalde fiscale spelregels - het pensioen in eigen beheer opbouwen. Uw keuze voor deze vorm van pensioenopbouw maakt u met een deskundige, vaak de accountant. LNBB actuarissen + pensioenconsultants is bij uitstek deskundig op pensioengebied en adviseert zowel DGA’s als  accountants en fiscalisten bij pensioenvraagstukken van de directeur-grootaandeelhouder.

Regelmatige check
Verschillende aspecten moeten met elkaar in balans zijn. Niet alleen bij aanvang maar ook tijdens de opbouw en zelfs tijdens de uitkeringsfase. Dat vraagt om een voortdurende
monitorfunctie op de verschillende pensioenaspecten.

Fiscaal voordeel
Fiscaal voordeel is een belangrijk motief voor de ondernemer om te kiezen voor de opbouw van het pensioen binnen de eigen bv. De jaarlijkse pensioenberekening van LNBB neemt de accountant op in de jaarrekening. Maar bij een pensioen in eigen beheer komt meer kijken. Het heet niet voor niets eigen beheer. De fiscale pensioenberekening is het startpunt.

Rendement en risico
Naarmate de pensioenleeftijd meer in zicht komt, zal de DGA naast fiscaal voordeel ook meer oog krijgen voor het realiseren van het pensioen zelf. Hoe kan ik mijn reserve laten renderen binnen aanvaardbare risico’s? LNBB maakt bij zijn advisering gebruik van geavanceerde software op het gebied van vermogensplanning waarbij in projecties rendement en risico modelmatig met elkaar in verband worden gebracht.

Dekking
Ongeveer 25% van de pensioenen in eigen beheer kennen onderdekking. Dat wil zeggen dat de aanwezige activa onvoldoende zijn om de toegezegde pensioenen levenslang te kunnen uitkeren. Dat hoeft geen probleem te zijn als er andere bronnen zijn voor het financieren van de oudedag. We komen dan op het gebied van Pensioenplanning.