HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Voor wie
Werkgever en pensioenfonds
Ondernemingsraden en werknemer
Accountant en belastingadviseur
Advocaat en rechtsbijstand
Directeur-grootaandeelhouder (DGA)Advocaat en rechtsbijstand

Bij bedrijfsovernames en fusies begeleiden wij de bij het ‘due diligence’-onderzoek betrokken partijen. Wij inventariseren de eventuele, niet direct uit de balans blijkende pensioenverplichtingen van het over te nemen bedrijf. De bestaande pensioenregeling wordt grondig geanalyseerd. Wij gaan na of die nog wel aan de eisen voldoet, of alles volledig is afgefinancierd en wat de gevolgen van de overname of fusie op de pensioenregeling of –verzekering kunnen zijn. Op basis van internationale standaarden als IAS, IFRS of FAS berekenen wij de waarde van de pensioenverplichtingen en -bezittingen.

Bij ontslagprocedures becijferen wij de pensioen- of inkomensschade die de werknemer oploopt door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wij geven fiscaal advies over de afwikkeling van de schadevergoeding.

Klik hier voor het aanvragen van een berekening van pensioenschade of inkomensschade.

Bij echtscheidingen berekenen wij de verevening of verrekening van pensioenrechten. En als het om een wat complexere zaak gaat, verzorgen wij toegesneden informatie en doorslaggevende adviezen.

Klik hier voor het aanvragen van een berekening voor pensioenverevening of pensioenverrekening.

Naast genoemde activiteiten voorzien wij de advocatuur van algemene adviezen op het gebied van pensioenen. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de juridische met de actuariële aspecten. Voorts verzorgen wij trainingen en opleidingen voor advocaten en medewerkers, zowel op ons kantoor als in-company.