HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Voor wie
Werkgever en pensioenfonds
Ondernemingsraden en werknemer
Accountant en belastingadviseur
Advocaat en rechtsbijstand
Directeur-grootaandeelhouder (DGA)Accountant en belastingadviseur

De pensioenproblematiek waarmee accountants en belastingadviseurs worden geconfronteerd, varieert nogal. Van de becijfering van het pensioen waar een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bij pensionering recht op heeft, tot verantwoording van een collectieve pensioenregeling in de jaarrekening. En natuurlijk alles daar tussenin.

Gezien de complexiteit van de materie wordt onze hulp regelmatig ingeroepen. Want veel accountants en belastingadviseurs - en zeker hun relaties uit het MKB - realiseren zich dat ze niet altijd voldoende geïnformeerd zijn over de speelruimte en de mogelijkheden.

Daardoor worden de vaak respectabele belangen soms vrijwel compleet toevertrouwd aan een verzekeringsmaatschappij. Met als gevolg dat de benodigde controle ontbreekt. Wij leveren het tegenspel waar de relatie tussen beide partijen nu eenmaal om vraagt.

Premie-audit en premieprognose

Veel van uw relaties zien zich geconfronteerd met toenemende pensioenlasten. De nota’s blijven komen en er is vaak een gevoel van onmacht als het gaat om de relatie met de verzekeraar. Wij hebben instrumenten ontwikkeld waarmee u uw relaties kunt ondersteunen als het gaat om het beheersbaar maken én houden van de pensioenlasten: de premie-audit en de premieprognose. Beide zijn bedoeld als onderdeel van uw controlewerkzaamheden of dienstverlening op het gebied van budgettering en financial control.

Richtlijn 271 - Pensioen in de jaarrekening

Vanaf 1 januari 2005 is Richtlijn 271 Personeelsbeloningen van kracht. Met onze actuariële kennis staan wij u ter zijde om de cijfers te bepalen die u nodig heeft voor het samenstellen van de jaarrekening. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor uw relaties die rapporteren op basis van IAS, IFRS of FAS