HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Welkom
Profiel van ons bedrijf
Visie
Evaluatie PremiePensioenInstellingen (PPI) mei 2014
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goedkoop en snel!
Publicaties in de vaktijdschriften
Themawebsites
LNBB PlazaVisie

Pensioen is door de ingewikkelde regelgeving een weerbarstig onderwerp, ook voor zakelijke dienstverleners als accountants, fiscalisten en advocaten. Communicatie is dus een belangrijk ingrediŽnt in het pensioenadvies van LNBB actuarissen + pensioenconsultants.

 

Aandacht voor pensioen niet iets eenmaligs. Een bedrijf, de ondernemer en de medewerkers ontwikkelen zich en het pensioen moet afgestemd zijn op de specifieke, actuele situatie. Deze voordurende interactie tussen de levensloop van de onderneming en de ondernemer enerzijds en de inrichting van het pensioen anderzijds heeft LNBB actuarissen + pensioenconsultants verwerkt in haar adviesmethode. Deze is Ďevent drivení, dat wil zeggen dat de gebeurtenissen in het persoonlijk en zakelijk leven van de ondernemer de aanleiding vormen om het pensioen te toetsen en eventueel aan te passen.