HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Welkom
Wij gaan binnenkort onderdeel uitmaken van Montae & Partners!
Profiel van ons bedrijf
Visie
Vacatures
Evaluatie PremiePensioenInstellingen (PPI) mei 2014
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goedkoop en snel!
Publicaties in de vaktijdschriften
Themawebsites
LNBB PlazaThemawebsites

Hieronder vindt u een overzicht van al onze themawebsites.

www.premiepensioenwijzer.nl . Dit is de website waarin wij werkgevers, werknemers, pensioenadviseurs en pensioenuitvoerders kennis laten nemen met de instrumenten van de premiepensioenWijzer. De Premiepensioenwijzer is de innovatieve oplossing van LNBB actuarissen + pensioenconsultants om de advisering van premiepensioenen naar een hoger plan te trekken. Door transparantie te realiseren rondom het hart van die producten, de lifecycle beleggingen.

www.pensioenuptodate.nl Pensioen-up-to-date is een blad dat al ruim 19 jaar accountants, belastingsadviseurs en pensioenadviseurs 6 keer per jaar bijpraat over actualiteiten rondom het pensioendossier van de Directeur-grootaandeelhouder (DGA). Praktisch, to-the-point, en nooit saai. Maar het doet meer. Twee keer per jaar organiseren wij drukbezochte seminars waarin wij u, met P.E.-punten!, bijpraten over belangrijke thema's. Met diepgang, maar altijd praktisch. Deze seminars organiseren wij samen met Kluwer.

www.gelijkwaardigheidstoets.nl Veel ondernemingen zijn werkzaam in een branche waar  verplichte pensioenregelingen zijn ingevoerd. Iedere onderneming in de bedrijfstak wordt geacht deel te nemen aan het voor de uitvoering van die regeling opgerichte bedrijfstakpensioenfonds. Onder voorwaarden kunnen deze ondernemingen echter vrijgesteld zijn. Daarvoor is er een vrijstellingsbesluit wet BPF 2000 ontwikkeld. Op deze website leest u hierover en kunt u direct een offerte opvragen voor een actuariele gelijkwaardigheidsberekening. Goed, goedkoop en snel!

www.ifrspensioen.nl Voor ondernemingen die rapporteren onder IFRS, IAS 19, FAS etcetera gelden zware eisen ten aanzien van de rapportage van lopende pensioenregelingen. Deze regelingen worden op de commerciele balans van de onderneming geactiveerd. LNBB actuarissen + pensioenconsultants staat bekend om haar scherp geprijsde oplossingen. We zijn aantoonbaar structureel goedkoper dan de grotere actuariele bureaus. Met als bijkomend voordeel dat we snel leveren. Via de website kunt u gelijk de proef op de som nemen en zelf een offerte samenstellen.

www.rj271pensioen.nl Met de wijzigingen in Richtlijn 271.3 inzake personeelsbeloningen-Pensioenen, is de wijze waarop in Nederlandse verhoudingen de pensioenregelingen moeten worden
gerapporteerd door (middel-)grote ondememingen veranderd. Een goede accountantseontrole eist nu veel meer betrokkenheid op het pensioendossier. Veel meer dan de abstractie van de IFRS-
methode die tot 2008 gold. De Richtlijn 271.3 is geen versoepeling. Het is echter voor accountants lastig om de werkelijke verplichtingen in pensioenregelingen vast te stellen. Ze wijzigen ook
jaarlijks. Ze varieren per type uitvoerder en per type regeling. En stellen veel eisen aan de rapportage van deze resultaten. Met het online werkprogramma Richtlijn 271 bieden wij accountants met WTA-
vergunning een unieke tool. Om het pensioendossier volledig samen te stellen. Om alle alinea's uit de Richtlijn 271.3 adequaat te behandelen. Ook de alinea's na 306! Lees meer op de website!

www.euracs.com LNBB actuarissen + pensioenconsultants is de nederlandse vertegenwoordiger van Euracs. Het oudste europese netwerk van actuariele adviesbureaus.