HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Wij gaan binnenkort onderdeel uitmaken van Montae & Partners!
Profiel van ons bedrijf
Visie
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Publicaties in de vaktijdschriften
LNBB PlazaPublicaties in de vaktijdschriften

Door te klikken op de link verschijnt een pdf-document van het artikel dat over het gewenste onderwerp verscheen in de vakpers.

Wat te doen met de oudedagsverplichting in eigen beheer? Artikel in Pensioenmagazine, gepubliceerd in december 2019. Door Kees Beishuizen en Jack Borremans.

Het pensioen van de directeur grootaandeelhouder (dga), meer dan een fiscale aftrekpost. Geactualiseerde bijdrage voor de Leidraad voor de accountant A.7.3.2 aflevering 111, februari 2018. Door Jack Borremans. 

Het gedeeltelijk elders verzekerde DGA-pensioen; guidance bij de handreiking op de wetgeving. Artikel in Pensioenmagazine, gepubliceerd in november 2017 over de handreiking gedeeltelijk elders verzekerd pensioen. Door Kees Beishuizen.

Wet Vpr: premiepensioenregelingen schuren langs fiscale fricties. Deel 2 van een tweeluik in Pensioenadvies, gepubliceerd in oktober 2017, over de implicaties van de Wet verbeterde premieregeling. In dit deel wordt ingegaan op de fricties in het fiscale staffelbesluit ten aanzien van de eventtoets bij 3% en marktrentestaffels waarbij een te hoog rendement moet worden afgekocht en uitgekeerd aan verzekeraar of (ex-)werkgever. Daarnaast geven we inzicht in de wijze waarop de mate van risico-aversie impact heeft op het nut van een variabele uitkering. Door Jack Borremans en Eric Bot, senior jurist bij Zwitserleven. Beide auteurs zijn deelnemers aan de werkgroep WFT van de Kring van Pensioenspecialisten (www.kps.nl).

Wet vpr: Rolverdeling op de helling. Deel 1 van een tweeluik in Pensioenadvies, gepubliceerd in september 2017, over de implicaties van de Wet verbeterde premieregeling. Naast een bespreking van de verschuiving, verbreding en verdieping van de zorgplichtvereisten voor aanbieders op grond van de Wet en de leidraad Wet verbeterde premieregeling van de Autoriteit FinanciŽle Markten, introduceren we in dit tweeluik een nieuwe maat voor het meten van de risicohouding van een individuele deelnemer: het nut. Door Jack Borremans en Eric Bot, senior jurist bij Zwitserleven. Beide auteurs zijn deelnemers aan de werkgroep WFT van de Kring van Pensioenspecialisten (www.kps.nl)

Uitfasering PEB: eindstation of (door-)startpunt van de advisering. Een publicatie in Accountancy Vanmorgen over het vervolgadvies aan DGA's na de uitfasering van het eigen beheer pensioen. Door Kees Beishuizen.

Onbeheerste uitfasering van eigen beheer. Een publicatie in Pensioenmagazine over de waterval aan V&A's met de interpretatie van de belastingdienst over de wens van de politiek om het pensioen in eigen beheer zonder veel rimpels uit te faseren. Door Jack Borremans en Kees Beishuizen.

Wat is uw pensioengetal? Een publicatie in AccountancyVanmorgen met een pleidooi voor een bedrijfseconomische benadering van het overgangsregime van het DGA pensioen in eigen beheer. Door Jack Borremans en Kees Beishuizen.

Defiscalisering is geen depensionering. Een publicatie in Pensioen Advies over de kamerbrief van Wiebes van juli 2016. Door Jack Borremans en Kees Beishuizen

Gratis pensioen bestaat niet! Een publicatie in Pensioen Advies over de beoordeling van APF-en in relatie tot verzekerde regelingen. Rendement + premie = pensioen. Juni 2016. Door Jack Borremans en Roel Nass actuaris AG

Van mitigeren naar uitfasering DGA pensioen. Een publicatie in Accountancy Vanmorgen over de afkoopplannen eigen beheer van staatssecretaris Wiebes. Maart 2016. Door Jack Borremans en Kees Beishuizen.

De accountant als pensioenadviseur...die tijd kan zomaar voorbij zijn. Een publicatie in Accountancy Vanmorgen over de OSEB-plannen van staatssecretaris Wiebes. november 2015. Door Jack Borremans en Kees Beishuizen.

Slecht rapportcijfer voor rapportages. Vijfde en laatste artikel in een reeks publicaties in Pensioen Advies over de beoordeling en vergelijking van de beleggingsfondsen in de life cycles van aanbieders van premiepensioenproducten. Pensioen Advies, augustus 2015. Door Jasper Haak managing partner AF Advisors en Jack Borremans.

Kosten & verborgen kosten: Goed nieuws maar het kan nog beter. Vierde artikel in een reeks publicaties in Pensioen Advies over de beoordeling en vergelijking van de beleggingsfondsen in de life cycles van aanbieders van premiepensioenproducten. Pensioen Advies, juni 2015. Door Jasper Haak managing partner AF Advisors en Jack Borremans.

Naar volwaardige premiepensioenregelingen in opbouw- en uitkeringsfase! Tijdschrift voor pensioenvraagstukken. Nummer 3, juni 2015. Door Roel Nass en Jack Borremans

Rendement en risico: keuzes bij premiepensioenproducten. Derde artikel in een reeks publicaties in Pensioen Advies over de beoordeling en vergelijking van de beleggingsfondsen in de life cycles van aanbieders van premiepensioenproducten. Pensioen Advies, mei 2015. Door Jasper Haak managing partner AF Advisors en Jack Borremans.

Duurzaam beleggen omdat het moet? Tweede artikel in een reeks publicaties in Pensioen Advies over de beoordeling en vergelijking van de beleggingsfondsen in de life cycles van aanbieders van premiepensioenproducten. Pensioen Advies, april 2015. Door Jasper Haak managing partner AF Advisors en Jack Borremans

Hetzelfde probleem; verschillende oplossingen. Eerste artikel in een reeks publicaties in Pensioen Advies over de beoordeling en vergelijking van de beleggingsfondsen in de life cycles van aanbieders van premiepensioenproducten. Pensioen Advies, maart 2015. Door Jasper Haak, managing partner AF Advisors en met medewerking van Jack Borremans.

Beschikbare premieregeling wordt steeds volwassener. Pensioen Advies,  februari 2015. Door Roel Nass en Jack Borremans. 

Oudedagsvoorzieningen voor de Zelfstandig Ondernemer. Geactualiseerde bijdrage voor de Leidraad voor de AA accountant A.7.3.3 aflevering 96, december 2014

"Toekomstscenario DGA pensioen lijkt op Hobbit 3" Interview met Jack Borremans in Update, het online vakblad van Zwitserleven, januari 2015.

Necrologie van het DGA-pensioen. Artikel in allerlaatste Accountancynieuws december 2014. Door Jack Borremans en Kees Beishuizen.

Rapport Evaluatie Premie Pensioen Instellingen. Gepubliceerd in Pensioen & Praktijk oktober 2014. Door Jack Borremans en Frank Husken partner bij AF Advisors te Rotterdam.

PPI: Optimisme overheerst. Artikel in IPNederland over premiepensioeninstellingen in Nederland. April/ mei 2014 met mederwerking van Roel Nass.

Hoe nu verder met het DGA-pensioen na 2014? Artikel in de Pensioenspecial van AM (assurantiemagazine). Over het loslaten van fiscaliteit als adviesinstrument bij het DGA-pensioen. Maar focus op rendement en risico op het voor pensioen geoormerkte vermogen. Mei 2014. Door Jack Borremans en Kees Beishuizen.

De accountants als pensioenadviseur, als het aan de RJ ligt....(deel 2). Artikel over de RJ uiting 2014-4 en de gevolgen voor de waardering van het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder ťn de fiscale visie op de commerciele waardering. Accountancynieuws mei 2014. Door Jack Borremans en Kees Beishuizen.

Uiting 2014-01 van de Raad van de Jaarverslaglegging. Reactie op voorstel inzake commerciele waardering van het DGA-pensioen. Eerder uitgebracht in www.pensioenuptodate.nl

Van echt pensioen naar een echte belastingschuld. Het DGA-pensioen gaat visieloos ten onder. Artikel in Accountancynieuws februari 2014 over de visiebrief van ex-staatssecretaris Weekers. op de toekomst van het DGA-pensioen. Fiscaal versus commercieel. Jack Borremans en Kees Beishuizen.

De prudente beleggingseis in premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Deel drie in een drieluik over (communicatie over) impact van risico op pensioenresultaat en de invulling van het begrip 'prudentie'. Pensioenmagazine december 2013. Jack Borremans van LNBB actuarissen + pensioenconsultants en Frank Husken van AF Advisors.

Laat eigen beheer geen eigen schuld worden! Vier argumenten voor andere vorm van pensioenadvies aan DGA en ťťn oplossingsrichting. Accountancynieuws, 5 juli 2013. Jack Borremans. 

Laat eigen beheer geen eigen schuld worden! Pensioen Advies, juni 2013. Jack Borremans.

PPI wordt volwassen en goedkoper, een interview met Roel Nass. IPNederland, 6 juni 2013. 

Het pensioen van de directeurgrootaandeelhouder (dga) Meer dan een fiscale aftrekpost. Leidraad voor de accountants, april 2013. Jack Borremans.

De ene lifecycle is de andere niet, Beleggen in lijn met levenscyclus kent vele variaties, lifecyclefondsen vergeleken. Met medewerking van Roel Nass. Het Financieele Dagblad, 6 april 2013 

PPI langs de lat. Een intervieuw met Roel Nass en anderen. IPNederland, december 2012/ januari 2013.

Financial planning inkopen als halffabrikaat. Een interview met Jack Borremans en anderen. Accountancynieuws,  januari 2013.

Art 19b lid 2 Wet LB de pensioenbazooka. Een pleidooi voor een bedrij fseconomische visie op het dga-pensioen. PensioenMagazine, januari 2013. Kees Beishuizen en Jack Borremans.

Belastingplan 2013 deel 2. Fiscale interpretatie van de dividendtoets raakt kant noch wal. Accountancynieuws, december 2012. Jack Borremans en Kees Beishuizen.

Belastingplan 2013 deel 1. Over afstempeling en toeslagverlening. Accountancynieuws, oktober 2012. Jack Borremans en Kees Beishuzen.

Recht op zekerheid. Themabijlage de Telegraaf over de onzekerheid in pensioenregelingen, 20 september 2012

De mythe van evenredigheid. AMplus nummer 8, september 2012. Jack Borremans en Roel Nass AAG

Liever geen origamipensioen. AMplus, nummer 7, juni 2012. Kees Beishuizen en Jack Borremans

Een andere visie op DC-advisering. De prudentietoets deel 2. Pensioenmagazine, juni 2012. Jack Borremans en Roel Nass AAG

Het pensioenakkoord, deel 5. Wijzigingen in Witteveenregime wet LB vanaf 2014. Actie!. April 2012. Jack Borremans en Kees Beishuizen

Het pensioenakkoord, deel 4. Jaarrekeningconsequenties van het pensioenakkoord. Accountancynieuws, december 2011. Jack Borremans en Roel Nass AAG

Lifecycles in premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Prudentietoets deel 1. Pensioenmagazine december 2011. Jack Borremans en Roel Nass AAG

Het pensioenakkoord, deel 3. Gevolgen voor het DGA-pensioen. Het origamipensioen en zes andere pensioentypes. Jack Borremans en Kees Beishuizen

Het pensioenakkoord, deel 2. gevolgen voor de MKB-verzekerde regelingen, voor wie is het voordeel? Gecorrigeerde, online, versie. september 2011, Jack Borremans, Roel Nass AAG

Het pensioenakkoord, deel 1. Accountancynieuws, september 2011. Jack Borremans, Roel Nass AAG

De pensioenadviseur in de accountant Pensioen adviseren? De AFM kijkt met u mee! Accountancynieuws, mei 2011 Jack Borremans en Kees Beishuizen

De pensioenfinancieringsovereenkomst en de zachte kanten van het DGA-pensioen. Accountancynieuws, november 2010 Jack Borremans en Kees Beishuizen

Drieluik Accountancynieuws, deel 3. Hoe onbereikbaar is pensioenadvies voor de MKB-ondernemer, de Leidraad. 2010 Jack Borremans en Roel Nass AAG

Drieluik Accountancynieuws, deel 2. Hoe onbereikbaar is pensioenadvies voor de MKB-ondernemer, het wettelijk toezichtkader. 2010 Jack Borremans en Roel Nass AAG

Drieluik Accountancynieuws, deel 1. hoe onbereikbaar is pensioenadvies voor de MKB-ondernemer, de actualiteit. 2010 Jack Borremans en Roel Nass AAG

Van Balkenende Breuk naar Donner Deuk. Accountancynieuws december 2009, Jack Borremans en Kees Beishuizen

Lang leven het pensioen in eigen beheer! Pensioenmagazine december 2009, Jack Borremans en Kees Beishuizen

Indexatie van DGA pensioen, lust of last? Pensioenmagazine oktober 2009, Jack Borremans en Kees Beishuizen

Concept-Richtlijn 271, het pensioendossier en de rol van de accountant. Accountancynieuws 20 maart 2009, Jack Borremans Roel Nass AAG

Leidraad voor de AA accountant. Geactualiseerde themabijdrage Inkomensvoorziening voor de zelfstandig ondernemer, februari 2009. Jack Borremans en Ramona van Wijk

De kredietcrisis en afzien van pensioen. Pensioenmagazine januari 2009, Jack Borremans en Kees Beishuizen

Leidraad voor de AA accountant. Geactualiseerde themabijdrage Pensioen voor de DGA, februari 2008 Jack Borremans

Het pensioen van de dga in balans, Pensioenmagazine januari 2008, Jack Borremans en Tom Loonen

Volop kansen voor accountant bij pensioenadvies DGA, Accountancynieuws 15 juni 2007. Jack Borremans en Kees Beishuizen

Wat is je pensioen waard, gepubliceerd in Accountancynieuws van 23 februari 2007. Jack Borremans en Kees Beishuizen

Advies met een verzekerbaar belang. Gepubliceerd in Update 2006, nummer 2 van Zwitserleven, juli 2006. Jack Borremans en Kees Beishuizen

De accountant als pensioenadviseur, als het aan de RJ ligt. Gepubliceerd in Accountancynieuws van 13 januari 2006. Jack Borremans en Kees Beishuizen

Van Witteveen-knip naar Balkenende-breuk, gepubliceerd in Pensioen & Praktijk, december 2005. Jack Borremans en Kees Beishuizen

DGA-pensioen in eigen beheer, gepubliceerd in Pensioen & Praktijk,  juni 2005. Jack Borremans en Kees Beishuizen

Discrepanties tussen fiscale en commerciŽle jaarrekening soms problematisch, gepubliceerd in Acocuncynieuws van 20 mei 2005. Jack Borremans en Kees Beishuizen

De fiscale onderhoudswet 2004, gepubliceerd in Pensioen & Praktijk van november 2004. Jack Borremans en Kees Beishuizen

Het belastingplan 2004, gepubliceerd in Pensioen & Praktijk van 26 maart 2004. Jack Borremans en Kees Beishuizen

Niet makkelijker, niet leuker. Een artikel naar aanleiding van een Spitsuurlezing van B&B Pensioenconsultants. Gepubliceerd in de Accountant, november 2003. Jack Borremans en Kees Beishuizen