HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Welkom
Profiel van ons bedrijf
Visie
Evaluatie PremiePensioenInstellingen (PPI) mei 2014
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goedkoop en snel!
Publicaties in de vaktijdschriften
Themawebsites
VacaturesOnderwerpen Spitsuurlezing 7 en 8 november 2018

De Miljoenennota had een onverwachte verrassing in petto: Belastingheffing over hoge schulden aan de BV. Schulden die niet zonder meer inlosbaar zijn, omdat het uitgeleende geld vaak ‘vast’ zit. Met pensioen is er zelfs sprake van een dubbele beklemming. Reden temeer om tijdig over te gaan tot het omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Tijdens de Spitsuurlezing bespreken alle civiele, erfrechtelijke en fiscale voetangels en klemmen uit de praktijk en uit de jurisprudentie. We presenteren een eenvoudige checklist waarmee u een risico-inventarisatie kunt maken van het DGA-dossiers. Hiermee reiken wij u praktische handvatten aan, die u direct in uw advisering kunt toepassen.

Pensioen in eigen beheer is out, de ODV is in. Welke keuzes heeft de DGA nog meer om inkomen voor straks op te bouwen? In of via de B.V. of toch in privé? Keuzes die onder meer samenhangen met de persoonlijke risicohouding, (beleggings-)horizon, liquiditeitspositie en gezinssamenstelling. Maar ook met het aanbod van financiële producten. En welke rol pakt ú daarbij eigenlijk? Wordt u hierin beperkt door bijvoorbeeld de nieuwe adviesleidraad van de AFM? Weet u eigenlijk precies wat  mag in de advisering? Onterecht bestaat de angst in de MKB-adviespraktijk dat u eigenlijk niets mag. Wij staan tijdens de Spitsuurlezing uitgebreid stil bij de (product-) keuzes, de adviesstappen en de grenzen van de WFT.

Onderwerpen: 
  • De ODV na 1 jaar praktijk. Ogenschijnlijk eenvoudig maar raak niet verstikt in het successie- en erfrecht de dubbele beklemming van het vermogen. We helpen u met een klant-checklist, door Kees Beishuizen
  • Keuzes voor later, inzicht in invloed van risico, horizon en fiscaliteit op de optimale keuze.
  • Hoe kan de WFT en de AFM u helpen in uw adviesrol.
  • Actualiteiten rondom het (nieuwe) pensioenstelsel.