HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Welkom
Profiel van ons bedrijf
Visie
Vacatures
Evaluatie PremiePensioenInstellingen (PPI) mei 2014
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goedkoop en snel!
Publicaties in de vaktijdschriften
Themawebsites
LNBB PlazaOnderwerpen Spitsuurlezing 6 en 7 november 2019

De volgende onderwerpen komen tijdens de Spitsuurlezing aan bod:

De Oudedagsverplichting als oplossing voor vastzittend pensioenprobleem

We geven praktijkvoorbeelden en handvatten waarbij omzetting naar een ODV een handig instrument is om een vastzittend pensioenprobleem op te lossen. De DGA heeft namelijk tot 1 januari 2020 nog de mogelijkheid om het om te zetten naar een ODV. Omzetting is een eenvoudig fiscale handeling, maar heeft onvermoede civiele gevolgen. Met onze handvatten kunt u uw dossiers beoordelen.

 

De ODV is een geschikt instrument voor successieplanning

Anders dan bij een pensioen in eigen beheer speelt bij een ODV na overlijden, het testament, of het ontbreken hiervan, een belangrijke rol. Wij zetten nog even op een rij bij wie de ODV terecht komt in geval van overlijden. En hoe u de ODV effectief inzet bij successieplanning.

 

De lijfrente als financieel product voor de ODV

Het voordeel van de ODV is de flexibele toepassing. De BV kan de ODV eenvoudig uit het ondernemingsrisico halen door het af te storten in een lijfrenteproduct. Maar hoe selecteer je het best passende product? LNBB is marktleider in Nederland in de beoordeling van premiepensioenproducten. En heeft die kennis ingezet om ook de derde pijler lijfrenteproducten objectief te vergelijken. We tonen u hoe wij dat doen en wat daar mee kan richting uw klanten.


Terug naar spitsuurlezing november