HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Onze adviesdiensten samengevat
Richtlijn 271 en IAS 19, goedkoop en snel!
Online Werkprogramma Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
Premie-audit als controlling instrument
Premie-prognose als management instrument
Actuariele gelijkwaardigheidstoetsPremie-prognose als management instrument

Kostenbeheersing vraagt naar onze mening ook om een premie-prognose. Met een premie-prognose stellen wij vooraf vast hoe de volgende premienota’s er uit zullen zien. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de verwachte algemene én individuele salarisaanpassingen die het bedrijf opgeeft voor die jaren. De premie-prognose verschaft het bedrijf dus een nauwkeurige opgave van de pensioenlasten die in de volgende jaren verwacht kunnen worden. Inclusief de backservicekosten!

En wij doen dat voor een vooraf afgesproken en betaalbare prijs.

Budgettering vraagt om premie-prognose

De premie-prognose is een effectief instrument bij de budgettering. Niet alleen om een realistisch budget op te stellen, maar ook om de budgetdoelstellingen te realiseren. De uitkomsten van een premie-prognose kunnen ten slotte ook worden gebruikt bij de invulling van de beschikbare loonruimte (de keuze tussen direct loon versus uitgesteld loon).