HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Onze adviesdiensten samengevat
Richtlijn 271 en IAS 19, goedkoop en snel!
Online Werkprogramma Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
Premie-audit als controlling instrument
Premie-prognose als management instrument
Actuariele gelijkwaardigheidstoetsPremie-audit als controlling instrument

Prolongatienotaís, wijzigingsnotaís, rekeningoverzichten, rekening-courant overzichten, verzekeringsbewijzen, verzekeringsopgaven, het is een greep uit de grote stroom van financiŽle gegevens die een bedrijf van zijn verzekeringsmaatschappij ontvangt. Het roept in toenemende mate de vraag op of al die notaís, overzichten en opgaven correct zijn.

Premie-audit

Als antwoord op deze vraag hebben wij de premie-audit ontwikkeld. De premie-audit is een controle op het administratieve proces en de financiŽle stromen tussen het bedrijf, een tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij. De aandachtsgebieden en de mate van detaillering worden afgestemd op de wensen.

De premie-audit geeft voor een bedrijf waardevolle informatie over belangrijke aspecten van de pensioenregeling. Immers, een juiste premie vaststellen is het sluitstuk van een ingewikkelde bewerking van veel gegevens. Het geeft antwoord op de vraag of de juiste persoonlijke gegevens zijn gebruikt, of de gegevens met betrekking tot het dienstverband als salaris, datum in dienst actueel zijn, of de juiste formules zijn toegepast bij het vaststellen van het te verzekeren pensioen en uiteindelijk of de goede tarieven worden gehanteerd.