HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Onze adviesdiensten samengevat
Richtlijn 271 en IAS 19, goedkoop en snel!
Online Werkprogramma Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
Premie-audit als controlling instrument
Premie-prognose als management instrument
Actuariele gelijkwaardigheidstoetsOnline Werkprogramma Richtlijn 271 Personeelsbeloningen

Met de in april 2009 gewijzigde Richtlijn 271.3 inzake personeelsbeloningen - pensioenen is de in de internationale IFRS-regels voorgeschreven 'risico-benadering' vervangen door een benadering gericht op het jaarlijks inzichtelijk maken van de verplichtingen jegens de pensioenuitvoerder en de werknemer. Deze nieuwe benadering heeft tot gevolg dat de accountant, meer dan voorheen, kritisch moet zijn op op de administratieve processen die samenhangen met het pensioenbeleid van een onderneming. Niet alleen intern, maar ook in relatie naar de pensioenuitvoerder en externe (assurantie-)adviseurs. En niet eenmalig, maar jaarlijks.

Een demonstratie van het online werkprogramma kunt u hier vinden.

Wat zijn de voordelen van het online Werkprogramma Richtlijn 271 voor pensioenen?

Met het werkprogramma RJ 271 voor pensioenen speelt LNBB actuarissen + pensioenconsultants in op de behoefte bij controlerende accountants van middelgrote en grote ondernemingen om de pensioenspecifieke controlewerkzaamheden zo efficiënt en volledig mogelijk af te werken. Met het werkprogramma RJ 271 voor pensioenen slaat u meerdere vliegen in één klap, te weten:

 • Afhankelijk van de aard van de pensioenregeling en type uitvoerder wordt u automatisch door de meest voorkomende aandachtsgebieden geleid. Het werkprogramma RJ 271 is dus scenario afhankelijk, dat wil zeggen dat er geen overtollige vragen worden gesteld. Een enorme tijdwinst wordt hiermee gerealiseerd.
 • Het online werkprogramma RJ 271 levert aan de controlerend accountant een gedetailleerd controleverslag dat direct in het jaardossier kan worden opgeborgen als 'cross-referentie' volgens het 'proof me' principe.
 • Het online werkprogramma RJ 271 kan ook gedeeltelijk worden doorlopen door de onderneming zelf. Daarmee wordt de onderneming betrokkken bij het opstellen van een zo nauwkeurig mogelijke jaarrekening en wordt tijdwinst geboekt binnen het controleproces en -budget. De financieel verantwoordelijken binnen de onderneming voeren de regelingspecifieke aspecten in, de accountant analyseert de meest voorkomende verplichtingen in de regeling en voert zijn wettelijke controle uit.
 • Het online werkprogramma RJ 271 reikt kant en klare toelichtende teksten aan conform artikel 324 van de Richtlijn, inclusief de verplichte informatie over herstelplannen, dekkingsgraden en indexatiebepalingen van de meest voorkomende bedrijfstakpensioenfondsen.
 • Het online werkprogramma RJ 271 berekent direct en nauwkeurig de hoogte van veel voorkomende verplichtingen, zoals de omvang van de hoogte van de bijbetalingsverplichtingen van lopende waardeoverdrachten, premies en dergelijke.
 • Het online werkprogramma RJ 271 is aangevuld met 'helpteksten', verwijzingen naar de relevante passages in de Richtlijn en naar externe websites, zoals die van De Nederlandsche Bank.
 • De bevindingen worden per controleklant en per regeling opgeslagen en zijn dus voor volgende jaren opnieuw te gebruiken en te actualiseren. Zo kunnen voor de volgende jaren dezelfde efficiëncy voordelen worden behaald.
 • Er is sprake van een uniforme toepassing van de Richtlijn.
 • De checklist is meteen basis voor voortgezet pensioenadvies, zodat verplichtingen in komende jaren kunnen worden geminimaliseerd.

Waaruit bestaat het online werkprogramma RJ 271 voor pensioenen?

Het online werkprogramma RJ 271 voor pensioenen bestaat uit de volgende componenten:

 • Toegang tot een online omgeving waarmee u de checklist kunt benaderen door middel van een autorisatie op basis van gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Klantspecifieke dossiers worden beveiligd door een pincode die slechts bekend is bij de controlerend accountant.
 • Het Werkprogramma stuurt zowel onderneming als accountant aan in een logische Workflow. De accountant initieert het dossier, de onderneming voert de noodzakelijke informatie in en de accountant voert nadien de controle uit op basis van de door de onderneming aangeleverde onderdelen van het te controleren pensioendossier.
 • De online omgeving kan desgewenst in uw eigen look and feel worden ontworpen en/of in uw eigen intranet of extranet worden geïnstalleerd.
 • Een gebruikerstraining van maximaal één dagdeel voor de controleteams.
 • Een helpdesk voor technische en vakinhoudelijke vragen over pensioenen in relatie tot de Richtlijn.

Interesse?

Wij geven u graag een demonstratie van de toepassingsmogelijkheden of een prijsopgave. De prijs is ondermeer afhankelijk van het aantal controleklanten en gebruikers. Neem contact op met Roel Nass actuaris AG of Jack Borremans voor meer informatie. Een e-mail sturen kan ook. Vermeld naam en telefoonnummer en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Achtergrondinformatie

In een artikel in Accountancynieuws hebben wij de nieuwe Richtlijn 271.3 voor u samengevat. Hier vindt u dit artikel.

Een uitgebreide analyse van de Richtlijn kunt u hier vinden.