HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Onze adviesdiensten samengevat
Richtlijn 271 en IAS 19, goedkoop en snel!
Online Werkprogramma Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
Premie-audit als controlling instrument
Premie-prognose als management instrument
Actuariele gelijkwaardigheidstoetsDGA-PensioenDossier

PensioenDossier is een visie op het pensioen (in eigen beheer) van de directeur-grootaandeelhouder, die gebaseerd is op events tijdens de levensloop van mens en onderneming. Verandering is de norm en de advisering van de DGA dient hierop afgestemd te zijn. Door het plaatsen van pensioen in een dynamische omgeving is regelmatig contact vanzelfsprekend. Het doel is om het pensioenbewustzijn bij de ondernemer/DGA te vergroten.

 

Een methode om de accountant te ondersteunen

PensioenDossier is een middel om de accountant actief te ondersteunen bij zijn advieswerk­zaam­heden aan de DGA in relatie tot zijn pensioen. Pensioen is een onderwerp dat regelmatig op de agenda gezet moet worden, ook als er geen externe redenen voor zijn. PensioenDossier biedt de accountant handvatten om zijn advieswerkzaamheden uit te breiden. Wij ondersteunen hem in het creŽren van vraag naar adviesdiensten door middel van concrete producten die ingezet worden op specifieke events in de levensloop van de ondernemer en/of de onderneming.

 

Een methode om de DGA te informeren

Het PensioenDossier is zowel de fysieke samen­vatting en bundeling van alles op pensioengebied voor de DGA (het statische overzicht) als het geheel aan producten die ingezet kunnen worden om de dynamiek van het pensioendossier van de DGA optimaal te kunnen leiden. Het geeft over­zicht, wekt vertrouwen dat zijn pensioen in goede handen is, en biedt de mogelijkheid zelf mee te sturen in zijn eigen pensioenvoorziening. Het nemen van actie wordt gemakkelijker gemaakt en gestimuleerd. Kortom: PensioenDossier is een methode om de DGA met regelmaat te informeren over pensioenzaken en om tijdig de noodzakelijke acties te kunnen nemen.

 

Het PensioenDossier speelt in op de verschillende motieven die voor de DGA een rol kunnen spelen bij het uitvoeren van de pensioenvoorziening in eigen beheer.